DANIŞMANLIK PROJELENDİRME & PROJE YÖNETİMİ

NELER İÇERİR?

Proje Danışmanlığı


Satış öncesi keşif sürecinde elde ettiğimiz veriler doğrultusunda değerlendirmelerimizi yapıyor, önceliklerinizi belirliyoruz. Hazırladığımız rapor ile amaçlarınıza uygun sistemlerin seçimi, akış diyagramı ve sistemlerin yerleşimi konularında bilgilendirme ve sunumlar yaparak raporlama sürecini tamamlıyoruz.

Geniş çözüm seçeneklerimiz arasından en doğru kararı verebilmeniz, beklentilerinize en uygun çözümün hayata geçirilmesi için ihtiyacınız olan tüm yardımı sağlıyor; zayıf akım sistemleri için gerekli tüm ekipmanları birlikte seçerek proje tasarımını gerçekleştiriyoruz. Danışmanlık sürecimizin devamında hizmetlerimizi sonlandırmayarak, sizin için tasarladığımız projenin uygulanmasının ardından sistemin sürekli çalışması ve gelişimi için sizlere en uygun çözümlerin sunulmasını sağlamaya devam ediyoruz.

Projelendirme

Sorunsuz işleyen bir sistem için doğru projenin yanı sıra doğru uygulama da çok önemlidir. Detaylı bir keşfin ardından sizin için en doğru çözümü ve ekipmanı belirlediğimiz danışmanlık hizmetlerimiz doğrultusunda projenizi kusursuz bir şekilde uygulayarak sistemlerinizi entegre ediyoruz. Ekibimiz tarafından, sistemin saha testleri gerçekleştirildikten ve müşterimize gerekli eğitim verildikten sonra, sisteminizi mümkün olan en kısa sürede teslim ediyoruz. Sunduğumuz çözümlerimizi profesyonel mühendislerimiz ile detaylı olarak tasarlıyor ve aynı profesyonelliğe sahip zayıf akım sistemleri uygulama ekiplerimiz ile titizlikle uyguluyoruz.

Proje Yönetimi

Proje Yönetim hizmetinin genel amacı, işin zamanında, bütçesinde ve istenilen kalite seviyesinde tamamlanabilmesi için gereken prosedürlerin yatırımcı şirket kültürüne uygun olarak oluşturulması ve bu prosedürlerin işletilmesi için gereken çalışmaların yapılmasıdır.

Proje yönetim sistemi sayesinde müteahhidin genel gideri ve karından tasarruf edilmekte, yalnızca kontrollük teşkilatı bütçesi ile yatırım gerçekleştirilmektedir.

Bu hizmetler tam zamanlı bir Müşavirlik teşkilatı ile yürütülebileceği gibi, projelerin büyüklüğüne ve bütçesine göre daha ufak yapılanmalar ile de halledilebilmektedir. Ayrıca İşverenin şantiyede kurduğu organizasyonda ihtiyaç duyduğu müşavirlik hizmetleri de verilmektedir.

Sözleşmesel hak ve yükümlülükler verilen sözleşme yönetim danışmanlığı kapsamında takip edilmekte, zamanında yapılacak parasal ve süresel hak talepleri ile proje karlılığına önemli ölçüde katkıda bulunulmaktadır.

Bir inşaat projesinin hedeflerine ulaşması için aşağıdaki konu başlıkları yönetilmektedir:

Tasarım yönetimi (tasarımın denetlenmesi ve koordinasyonu)

Tedarik yönetimi (teklif alma dokümanlarının oluşturulması, ihalelerin yapılması, sözleşmelerin imza altına alınması)

Maliyet yönetimi (proje bütçesinin oluşturulması, gelişmeler ışığında güncellenerek periyodik olarak raporlanması, metraj, hakediş ve kesin hesap çalışmaları)

• Süre yönetimi (planlama sistemi kurulması, proje hedeflerine uygun şekilde iş programı hazırlanması, periyodik olarak izlenmesi ve güncellenmesi)

• Kalite güvence ve kontrol

• Periyodik raporlama ve yönetim bilgilendirme çalışmaları

Sözleşmesel yükümlülüklerin takibi, yazışmaların yapılması, süresel ve parasal risklerin ve hak taleplerinin yönetilmesi

• Saha süpervizyonu

• İletişim ve doküman yönetimi

• Kabul ve işletmeye alma çalışmaları

• Anlaşmazlık dönemi danışmanlığı